Loader

... spracováva sa ...

Činnosť spoločnosti

DODÁVKA STAVIEB NA KĽÚČ

 • Projektová príprava stavieb

 • Komplexná realizácia stavieb a uvedenie do užívania

 • Rekonštrukcia a modernizácia objektov, adaptácia budov

 • Realizácia špeciálnych stavebných celkov vrátane konzultačnej podpory vo fáze projektovania

 • Dodávka kompletných investičných celkov, vrátane technologických zariadení

MONTÁŽNE PRÁCE

 • Montáž oceľových hál

 • Montáž oblúkových hál

 • Montáž želebetónových prefabrikovaných konštrukcii

 • Montáž fasád budov

 • Montáž strešných konštrukcii

ŠPECIÁLNE SLUŽBY

 • Poradenská činnosť už od investičného zámeru

 • Geodetické a kartografické práce

 • Inžinierska činnosť

 • Majetkovoprávne vysporiadanie

 • Sťahovanie technológie do novej lokácie váhy do 60 ton

 • Prenájom žeriavov, prenájom ťažkej technológie

VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCII

 • Optimalizácia oceľových konštrukcii

 • Realizačná a dielenská dokumentácia oceľových konštrukcii

 • Výroba oceľových konštrukcii

 • Výroba betonárskej ocele

 • Otryskávacie a lakírnické práce

Výroba oceľových konštrukcii

Stavajte s nami

_POCITADLO_1

rokov stavebnej

činnosti

POZRIEŤ PROFIL

_POCITADLO_2

práve realizovaných

projektov

POZRIEŤ PROJEKTY

_POCITADLO_3

zrealizovaných

projektov

POZRIEŤ REFERENCIE