Loader

... spracováva sa ...

Špeciálna stavebná činnosť

Naša spoločnosť sa popri štandardnej stavebnej činnosti venuje aj špeciálnym stavebným činnostiam ako je výstavba lineárnych urychlovačov a stavba vojenských simulátorov. V tejto veľmi náročnej a špecifickej oblasti zastávame dominantné postavenie na slovenskom stavebnom trhu. Lineárne urychlovače sú zväčša využívané pri výskumných a vývojových vedeckých aktivitách alebo pri komerčných medicínskych, elektrotechnických, strojárenských aplikáciach.

Činnosťou lineárnych urychlovačov vzniká vysoká úroveň ionizujúceho žiarenia urýchlených elektrónov alebo íonov a brzdné gama žiarenie po zachytení elektrónov, iónov v materiáloch alebo tienení, dochádza aj ku produkcii škodlivých plynov, kde prevažuje ozón. Vzhľadom na tieto nebezpečné látky a žiarenia je potrebné chrániť priestor v okolí kobky urychlovača špeciálnymi stavebnými technológiami ako je technológia betonáže super ťažkých betónov s použitím betónov o objemovej hmotnosti 5 682 kg/m3 .

Tieto náročné stavebné projekty majú niekoľko realizačných a prípravných fáz ako sú : Projektová časť technológia lineárneho urychlovača, Projekt radiačnej ochrany, Projekt stavebnej časti a statické riešenia, Detaily pracovných škár, receptúra betónovej zmesi, Skúšanie vo fáze realizácie, vzorky, sondy, Etapy betonáži, technológia betonáže super ťažkých betónov, Dozimetrické merania.

Na tieto špeciálne realizácie, ktoré výrazne prekračujú štandardné stavebné konštrukcie sme náležite hrdí a sú dôkazom veľmi vysokej profesionality, odbornosti a kvality stavebnej spoločnosti Keraming.

Stavajte s nami

_POCITADLO_1

rokov stavebnej

činnosti

POZRIEŤ PROFIL

_POCITADLO_2

práve realizovaných

projektov

POZRIEŤ PROJEKTY

_POCITADLO_3

zrealizovaných

projektov

POZRIEŤ REFERENCIE